Friday, December 24, 2010

36 74 12/24/2010 S 031 sudah diberi kemudahan Allah, malahan manusia kufur

Makna keterangan 36 74 12/24/2010 S 031 dan menjadikan mereka, dari selain Allah, pada Tuhan, bb tuhan, bb sesembahan, maka mereka, agar menereka menolong mereka, keterangan. Kenyataannya, manusia itu yang sudah diberi kemudahan Allah, tapi justru, mereka2  menjadikan sesembahan selain Allah, maka bersukur. Mereka menyembah selain. Allah. Malahan ada binatang2 yang diagungkan, ada binatang yang jadi kendaraan dewa sehingga tidak pantas utk manusia,

No comments:

Post a Comment